Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Hoewel de craniosacraal therapie een vrij beroep is met vrije toegankelijkheid voor de
consument, valt de beroepsgroep onder een aantal wettelijke kaders die de overheid stelt
aan beroepsbeoefenaren die zich bezig houden met gezondheidszorg.
Deze wettelijke kaders zijn ondergebracht in de wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO),
de Wet op Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om aan deze wetgevingen te voldoen werk ik met een door mijn beroepsgroep opgestelde  behandelovereenkomst. In verband met de privacy gevoelige informatie op dit formulier zal dit bij de eerste behandeling schriftelijk aan u voorgelegd worden. Binnenkort vind u een voorbeeld van deze overeenkomst op deze pagina.