Behandelovereenkomst en klachtenregeling

Behandelovereenkomst

Hoewel de craniosacraal therapie een vrij beroep is met vrije toegankelijkheid voor de
consument, valt de beroepsgroep onder een aantal wettelijke kaders die de overheid stelt
aan beroepsbeoefenaren die zich bezig houden met gezondheidszorg.
Deze wettelijke kaders zijn ondergebracht in de wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO),
de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ),  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om aan deze wetgevingen te voldoen werk ik met een door mijn beroepsgroep opgestelde  behandelovereenkomst. In verband met de privacy gevoelige informatie op dit formulier zal dit bij de eerste behandeling schriftelijk aan u voorgelegd worden. Binnenkort vind u een voorbeeld van deze overeenkomst op deze pagina.

 

Klachtenregeling

Heeft u vragen over uw behandeling of een klacht? Neem contact met mij op!

Indien we er niet samen uitkomen is het prettig om te weten dat ik aangesloten ben bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) waardoor er bemiddeld kan worden door een klachten commissie.