Behandelovereenkomst en intakeformulier

Behandelovereenkomst

Hoewel craniosacraal therapie een vrij beroep is met vrije toegankelijkheid voor de consument, valt de beroepsgroep onder een aantal wettelijke kaders die de overheid stelt aan beroepsbeoefenaren die zich bezig houden met gezondheidszorg. Deze wettelijke kaders zijn ondergebracht in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Om aan deze wetgevingen te voldoen werk ik met een door mijn beroepsgroep opgestelde Behandelovereenkomst VBAG. In verband met de privacygevoelige informatie op het formulier zal deze via een beveiligde link ter ondertekening naar u gemaild worden of indien gewenst bij de eerste behandeling aan u voorgelegd worden.
Intakeformulier

Na de kennismaking en het tekenen van de behandelovereenkomst volgt een intakegesprek. Hierin bespreken we onder andere waar u voor komt, uw (medisch) verleden en wat uw verwachtingen zijn. Om dit gesprek soepel te laten verlopen is het prettig als u het intakeformulier zo volledig mogelijk invult, deze wordt u vóór de afspraak per mail toegestuurd via een beveiligde link.